top of page

'Ik dank iedereen die mij steunen en voor een mooie toekomst zorgen. Een reden om hard te werken.'

Klaas & Els - 2 maart 2018

Tijdens onze ontmoeting met Mercy werd ons duidelijk wat de reden was voor haar terugval in het eind van Form 3. Ze moesten als familie noodgedwongen verhuizen. Ze huurden een kleine boerderij, maar de eigenaar wou het op korte termijn terug hebben. Nu hebben ze zelf een kleine boerderij gekocht niet ver van hun vorige woonplek. Dat heeft toch voor de nodige onrust gezorgd. Mercy is een voorbeeld kind, erg hardwerkend en zeer veel eisend voor zichzelf. Vandaar ook haar brief van december 2017 waarin ze uitleg wou geven voor haar terugval in resultaten. De basis voor haar enorme drive ligt in haar jeugd als jongste kind in de familie. Haar broers en zussen keken altijd op haar neer, veelvuldig werd aangegeven dat ze geen hoge verwachtingen mocht hebben van haar toekomst. Dat heeft haar gesterkt in haar geloof en de wil om er echt iets van te gaan maken. We zijn erg trots op haar.

 

Mercy - december 2017 (rechtstreeks vertaald vanuit het origineel)
Ontvang de hartelijke groeten van mij, mijn familie en mijn school. Ik zou u willen vertellen dat het goed gaat met mij en ik voel me verplicht om het beste te bereiken. Ik heb het geluk dat ik volgend jaar (2018) promoveer naar de kandidaat klas; Form 4. Door mijn schoolgeld te betalen zijn jullie een grote steun voor mij. Ik ben sinds 2015 lid van deze school vanaf Form 1 tot nu in Form 3. Ik ben niet alleen uitgerust met academische kennis maar ook in spirituele, sociale, politieke en economische zaken. Zodat we na de middelbare school in de toekomst vrouwen van betekenis zullen worden. Ik dank u zeer en beloof dat ik in mijn universitaire uitmuntendheid zal blijken tijdens mijn schooltijd.
Ik begon goed in de eerste termijn en de tweede termijn, maar ik eindigde het jaar met een voor mij zeer laag cijfer; een C. In feite is dit het eerste lage cijfer op deze middelbare school en zal ook de laatste zijn. Het is niet aantrekkelijk voor het oog en het ontmoedigt. Ik neem dit op als een uitdaging, een mislukking leidt altijd naar een oplossing. Vanuit de grond van mijn hart beloof ik dat ik een grondige herziening van alle onderwerpen zal uitvoeren, omdat ik een paar kleine, minder belangrijke problemen heb vastgesteld in mijn eerdere revisie van mijn examens, zoals spelling en het onjuiste lezen van de vragen. Ik zal dit corrigeren en wil mijn positie heroveren in de klas en een beter cijfer halen. Het moedigt me aan dat ik me in wiskunde verbeterde van een E naar een D+ niveau en dat ik zelfs mijn best zal doen om een B-cijfer te halen. Ik verdien deze resultaten niet omdat het mij aan niets ontbreekt. Ik heb goede leraren die ik over allerlei zaken kan raadplegen. Het is niet het laatste examen, ik zal de hoop niet verliezen. Ik zal altijd blijven geloven dat er nog steeds ruimte is voor verbetering. Ik zal zelfs mijn vrije tijd opofferen om deze vakantie (2 maanden) te lezen als nooit tevoren, ik ga naar discussiegroepen bestaande uit studenten van verschillende scholen om mijn cijfer te verbeteren. En in het eerste examen van het volgend jaar, als God het wil, beloof ik mezelf dat ik bij de beste top 10 in de Form 4-klas behoor.
Vandaag zal ik mijn doel van mijn nationale examen (K.C.S.E) 2018 onthullen. Dat moet ik bereiken door hard te werken en vastberaden te werk te gaan.

Rapport
Wiskunde: C+ / 7
Engels: B / 9
Kiswahili: B / 9
Chemie: B / 9
Biologie: B / 9
Geografie: B / 9
Christelijke religie: A / 12
Bedrijfskunde: A / 12
Totaal: A- / 76


Ik heb het potentieel om deze doelen te bereiken, ik bid tot God dat hij me succes kan geven om mijn doel te bereiken. Een A- te halen om daarmee in aanmerking te komen voor de loting van de Universiteit van Nairobi. Om een voorbeeld in mijn familie te worden als de laatstgeborene en behoeftige kinderen te mogen helpen om hun dromen waar te maken net als u met mij deed. Ik bid dat God jullie mijn verlangens voor de toekomst duidelijk mag maken en dat hij het werk van uw handen zal zegenen. Moge de Almachtige jullie voorspoed schenken zodat jullie doorgaan met het helpen van jonge kinderen. Ik zal Peter zeker niet vergeten, hij begeleidt me om steeds beter te blijven werken en iedereen die bijdraagt aan mijn succes.
Ik verwelkom jullie op mijn school wanneer jullie ons land, Kenia, bezoeken. Ik zou meer willen schrijven, maar de tijd ontbreekt me. Ik zal jullie de volgende keer meer schrijven. Ik wens jullie Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezegend Nieuwjaar 2018. God zij met jullie.

Met vriendelijke groet,
Mercy Cherops.


Klaas & Els - 22 juli 2017

Helaas hebben we dit jaar Mercy niet ontmoet, maar vorig jaar gelukkig wel. Ze is een erg serieus meisje dat bereid is hard te werken om haar resultaten te behalen. Ze realiseert zich dat ze een cadeau heeft gekregen die ze moet koesteren, en dat doet ze zeker.

We zijn trots op haar!

Mercy - 22 juli 2017

Op vakantie in huis stuur ik jullie mijn groeten. Ik wil jullie graag op de hoogte brengen dat het goed met me gaat. Ik werk hard om mijn doel te bereiken.

In januari 2015 hebben jullie voor 4 jaar mijn schoolgeld betaald. Ik zit nu in Form 3. Jullie zijn geïnteresseerd in mijn opleiding, in mijn vooruitgang en bezoeken mijn school. Jullie willen dat het beste uit mij gehaald wordt.

Ik dank jullie met heel mijn hart. Ik heb jullie niets te bieden, alleen mijn succes en mijn hoogst mogelijke resultaten; universiteitsniveau is mijn wens.

In deze eerste 2 semesters van dit jaar ben ik in cijfers en positie goed verbeterd. In het 1e semester was ik de meest gestegen student en kreeg ik daar een prijs voor. In het 2e semester verbeterde ik mezelf nog meer: van de 3 examens eindigde ik bij 2 examens in de top 10 studenten in Form 3. Het laatste examen haalde ik helaas geen verbetering omdat ik lager scoorde op wiskunde. Helaas mijn zwakke plek. Een positieve houding, veel oefenen en mijn best doen, daarmee verzeker ik jullie dat ik aan het eind van dit semester wiskunde heb opgehaald. Wiskunde is een hoofdvak. Ik kan hard werken, ik weet dat ik 10x beter kan! Er is altijd ruimte voor verbetering en ik maak het waar. Mijn doel is om aan het eind van dit jaar een gemiddelde B score te halen. Volgend jaar zal ik een kandidaat zijn om af te studeren en ik beloof jullie dat bik zal slagen; met vlag en wimpel!

Dat zal mijn geluk zijn en die van mijn ouders, die van jullie en van alle belangrijke mensen die door sponsoring hebben bijgedragen tot mijn succes. Ik wil een voorbeeld zijn voor veel kinderen.

 

Mijn doel is om te slagen met een B+ score of hoger, zodat ik naar de universiteit van Nairobi kan, om daar Economie te studeren. Dan kan ik, in de toekomst, de omstandigheden van mijn familie en andere kansarme kinderen helpen om hun dromen waar te maken.

Jullie hebben het leven van een meisje wezenlijk en groots veranderd. Een thuis zonder dochter is als een bron zonder water. Jullie krijgen de groeten van mijn leraren, mijn ouders; zij zijn mijn gidsen.

Doe de groeten aan jullie familie. Moge God jullie vrede en glorie geven, jullie werk is gezegend. Jullie hebben me vleugels gegeven om te leren. Ik zal er energie in steken tot ik mijn doel heb bereikt!

 

Mercy - 1 september 2015

Mijn naam is Mercy Cherop. Ik ben geboren op 19 juli 2000, dochter van Mr. en Mrs. David Kokrion Cherop. Ik ben de jongste in een familie van 7 kinderen. Ik heb 5 zussen en 1 broer. Sinds mijn geboorte woon ik met mijn ouders, broer en zussen onder 1 dak in een met gras bedekte kleine hut in ons dorp. Ik begon mijn schoolloopbaan in 2007 in de eerste klas van de Kayoi Primary School. Daar zat ik tot mijn Kenya Certificate of Primary School (K.C.P.E.) in 2014. Ik was niet erg optimistisch om naar de eerste klas van de Secundary School te gaan vanwege de financiële situatie van mijn ouders. Gelukkig kwamen jullie en gaf ons financiële ondersteuning, jullie zijn de redders van mijn leven. Dat ik een goed voorbeeld mag zijn voor de andere kinderen in mijn dorp en ik vraag God om bescherming van alle personen die mij ondersteunen.

 

Mijn ouders zijn ongeschoold en oud. Ze zijn altijd werkloos geweest en ze verbrandden altijd houtskool om  te kunnen verkopen en ons te voorzien van het broodnodige. Tegenwoordig doen ze dat niet meer vanwege hun hoge leeftijd. Ik ben dus afhankelijk van mijn zussen voor mijn eten, drinken en kleding. Mijn zussen en broer hebben op de Secondary School heel veel problemen gehad en hebben daarom niet de kans 

gekregen om naar de universiteit of hogeschool te gaan. Terwijl zij wel de resultaten hadden om naar de campus te kunnen gaan, hebben zij dat niet kunnen voortzetten als gevolg van financiële beperkingen. Soms vertellen ze me dat ik de enige overgebleven hoop ben om het leven van iedereen te veranderen. Ik voel de pijn die ze voelen om hiermee geconfronteerd te worden en soms ook de last die dat is voor mij.

​Verder ontbreekt het ons aan technologie in huis:  we hebben geen radio, geen tv, geen kranten en ik volg geen nieuws. Thuis is er ook geen verlichting om ‘s avonds te studeren met uitzondering van de oude traditionele methodes. Zelfs de arme mensen in mijn dorp noemen ons de allerarmsten. Toch dank ik iedereen die mij steunen en voor een mooie toekomst zorgen. Een reden om hard te werken.

Ik hoop dat ik op een dag in staat ben om iets terug te geven aan mijn land, mijn gemeenschap en mijn dorp. Dat ik ook iemand kan helpen en hoop mag geven, en hem of haar zelfrespect kan geven, zoals jullie dat aan mij hebben gegeven. Ik zal de hulp en vriendelijkheid van jullie niet zomaar aannemen; ik beloof jullie dat ik mijn best zal doen op alle fronten en vooral op het gebied van mijn studie. Ik wil mijn doel bereiken: op een dag ben ik een ingenieur.

Met vriendelijke groet,

Mercy Cherop.

bottom of page