top of page
Stichting Dare, vrijwilligerswerk, kinderen ontwikkeling, scholing derde wereld land, arm land, afrika, donkere mensen, scholing, studie

De werkwijze van Stichting Dare

Alle financiële middelen die de Stichting DARE ter beschikking worden gesteld komen volledig ten goede aan de kinderen. Niets blijft er aan de beruchte ‘strijkstok’ hangen.

Hoe wij de onze zaken ook regelen, het uitgangspunt blijft:

het actief betrekken van de plaatselijke bevolking

bij het bepalen en het uitvoeren van onze hulp. 

We willen het geheel kleinschalig en daardoor transparant en overzichtelijk houden.

Werken aan een gezamenlijke ontwikkeling

 

Wij verbinden ons daarom bij voorkeur voor langere tijd aan één project. Dat is de reden dat we al vanaf het jaar 2007 betrokken zijn bij ons doorlopend project in Kenia, wat intussen ons gehele budget aan financiële middelen behelst. Meestal zorgen wij voor het geld waarmee studies betaald kunnen worden of de benodigde zaken lokaal kunnen worden aangeschaft of vervaardigd, zoals schoolmeubilair, schoolboeken en het laten bouwen van watertanks of sanitair.

 

Het zorgen voor transport van goederen vanuit Nederland, die niet in de handbagage passen, is zeer omslachtig en helaas veel te duur gebleken. Lokaal is bijna alles aanwezig, vaak vele malen goedkoper dan bij ons en dat steunt ook nog eens de plaatselijke economie. Alle financiële middelen die de Stichting DARE ter beschikking worden gesteld komen volledig ten goede aan de kinderen. Niets blijft er aan de beruchte ‘strijkstok’ hangen.

We willen het geheel kleinschalig en daardoor transparant en overzichtelijk houden. We doen ook niet actief aan fondsenwerving, maar hopen dat mensen die ons verhaal een warm hart toedragen de Stichting DARE bij andere mensen of organisaties introduceren en eventueel de stichting door middel van een donatie steunen.

 

Tijdens onze privéreizen houden wij contact met de betrokken kinderen, hun ouders en begeleiders. Daarmee houden we onze ogen en oren open voor de lokale manier van aanpak en mogelijke behoefte aan extra hulp. Een eventueel nieuw project moet passen binnen de doelstellingen van de stichting. Wij zullen altijd een project zelf gaan beoordelen of het voldoet aan de doelstellingen. Daarnaast willen we graag persoonlijk betrokken worden bij het project en de uitvoering daarvan.  We voelen ons verantwoordelijk voor de financiële middelen, gekregen van anderen. Daarom willen wij er op toezien dat deze volgens onze doelstellingen worden ingezet.

Ook privé zullen we ons steentje blijven bijdragen. We bezoeken de lopende projecten geheel op eigen kosten, om ter plekke vinger aan de pols te houden en de handen uit de mouwen te steken. We vergoeden uit privégelden alle kosten die het runnen en bestaan van een stichting met zich meebrengt. Wij zien dit als een verrijking van ons rijke en onbezorgde leven, en het levert ons intens veel vreugde en voldoening op.

bottom of page