top of page
Stichting Dare, adoptie, projecten, school, scholing Afrika

Nieuws

Goed onderwijs is een basisrecht voor alle kinderen


Schoolboeken:

Onderwijs is de poort naar een menswaardig leven! Onderwijs is ontwikkeling en stappen vooruit komen!

Om een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs is het van belang dat de leraren goed geschoold zijn en goed lesmateriaal hebben. Hierin voorziet de overheid.

In onze wereld is het ondenkbaar dat kinderen les krijgen zonder boeken. In Kenia is dat normaal. Alleen de leraar heeft een boek. Lesmateriaal voor de kinderen is er niet!

Daarom zorgen we er ieder jaar voor dat we boeken kopen voor de kinderen: lesboeken voor alle klassen en op het gebied van alle vakken.

Ook kopen we altijd een partij leesboeken op alle niveaus.

Schoolspullen die de ouders zelf moeten aanschaffen, zoals potloden, passers en dergelijke, worden door onze Stichting gekocht, waardoor de ouders geld uitsparen.

Om het feestje helemaal compleet te maken kopen we er ook wat speelgoed bij!!

bottom of page