top of page
Stichting Dare, adoptie, projecten, school, scholing Afrika

Nieuws

Samenwerking Stichting Twiga

2014: Samenwerking Stichting Twiga

Onze ondersteuning van de school in Iten liep terug, omdat in alle dringende behoeften van de school was voorzien. Via Anne Sloot, ontmoet in 2012 bij een mooi project in Mago, Kenia van de Style Foundation, zijn wij in 2014 in contact gekomen met de Stichting Twiga waar ze toen haar fantastische werk deed.

Het werk en de doelstellingen van Twiga spraken ons enorm aan. Er was daar behoefte aan extra financiële ondersteuning voor een Pre-school activiteit. Daarom hebben wij toen besloten om de komende jaren dit deelproject Pre-School te adopteren en te ondersteunen, zowel financieel als ook d.m.v. regelmatige bezoeken en plaatselijke ondersteuning.

http://www.stichtingtwiga.nl

Het pre-school programma (een deelproject van Stichting Twiga) waarin de kinderen van Sarakasi in de leeftijd van 3 tot 5 jaar voorbereid worden op de basisschool wordt vanaf dit jaar door Stichting DARE financieel ondersteund. De naam van de stichting DARE heeft in twee talen een bepaalde betekenis, beide sluiten erg goed aan bij de doelstelling van de stichting Twiga.

2016: Einde samenwerking Stichting Twiga

In goed onderling overleg is besloten om vanaf medio 2016 onze samenwerking te stoppen, zodat wij ons financieel volledig kunnen richten op onze “kanjers”.

Wij danken de mensen van Twiga voor hun warme samenwerking en wensen hen veel succes.

bottom of page